Startujemy pod nową nazwą! Poznajcie LoveUs!

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Sprzedawca przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Drodzy Klienci

Jeśli tu jesteś to wiedz, że Polityka prywatności jest zbiorem wytycznych i zasad, które wyjaśniają, jakie informacje są zbierane od użytkowników lub klientów, dlaczego są zbierane, jakie praktyki związane z danymi są stosowane i jakie są prawa i obowiązki obu stron - organizacji zbierającej dane i osób, których dane dotyczą

Polityka prywatności ma na celu zapewnienie przejrzystości i zaufania wobec sposobu, w jaki dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, a także daje użytkownikom możliwość świadomego wyboru, czy chcą udostępnić swoje dane i jakie mają prawa związane z tymi danymi

Ochrona prywatności informacji dotyczących użytkowników strony internetowej https://loveus.pl/ (zwaną dalej "Stroną") stanowi dla nas priorytetową kwestię. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo czuli się bezpieczni podczas odwiedzania naszej witryny.

Prosimy o zapoznanie się z zawartością niniejszego dokumentu, który nosi nazwę "Polityka Prywatności". Jego celem jest wyjaśnienie zasad, jakimi kierujemy się przy ochronie Państwa danych osobowych podczas korzystania z Strony. Pragniemy podkreślić, że za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo Stronę, podlegają Państwo niniejszej Polityce Prywatności. Dlatego też zachęcamy do regularnego zapoznawania się z jej treścią przy każdej wizycie na naszej stronie

Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie różnych aspektów, w tym zasady kontaktu z Karoliną Sypytkowską, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą LoveUs Karolina Sypytkowska, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem: ul. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański. NIP 6040052578:, REGON: 360004140 nazywana będzie "Sprzedawcą".

W Polityce Prywatności zostają również omówione zasady dotyczące zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę. Wyjaśnione zostają również źródła, z których pochodzą dane osobowe, zakres danych, które są przetwarzane oraz cele, do których służą te dane. Dokument opisuje również okres, przez jaki dane osobowe są przetwarzane, oraz prawa jednostki dotyczące jej danych osobowych.

 

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://loveus.pl/ ;

„Sprzedawca” - należy przez to rozumieć Karolinę Sypytkowską, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą LoveUs Karolina Sypytkowska, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem: ul. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański. NIP 6040052 578:, REGON: 360004140

„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://loveus.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, czy też w celu subskrypcji Newslettera;

„Konto indywidualne” - panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

„Rejestracja Konta indywidualnego” – należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło;

„Logowanie do Konta indywidualnego” – należy przez to rozumieć formularz służący do zalogowania Klienta do Konta indywidualnego w Sklepie internetowym – po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji - poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło;

„Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, państwo, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu;

„Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego wraz z wybraniem opcji „Zapisz się”.

„Usługi” – oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego lub wysłanie wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące produktów, zamówienia dokonanego przez Klienta lub problemów technicznych na stronie;

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia [_].06.2023 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu ze Sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone poprzez stronę Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, w procesie Rejestracji konta lub poprzez zapisanie się do Newslettera; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

 3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

 4. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie Państwa danych (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się współadministratorem Państwa danych osobowych w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.

 5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2. Pliki cookies

 

 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola o odpowiedniej treści.

 

 1. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

 

§ 3. Dane osobowe

 

 1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

 2. Administratorem danych osobowych jest Karolina Sypytkowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą LoveUs Karolina Sypytkowska, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem: ul. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański. NIP 6040052578:, REGON: 360004140 nazywana będzie "Sprzedawcą".

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

 4. Na stronie Sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

 5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko, płeć, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.

Dane Kontaktowe, obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu.

Dane Transakcyjne, obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności.

Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.

Dane Konta, obejmujące nazwę użytkownika i hasło oraz historię zamówień.

Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają.

Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

 1. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego Sklepu internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie naszego Sklepu internetowego.

 

§ 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

 

 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

 

Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Stworzenie Konta indywidualnego klienta

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Niezbędność́ przetwarzania do wykonania umowy

Realizacja zamówienia

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Konta

Niezbędność́ przetwarzania do wykonania umowy

Powiadomienie o dostępności Towaru, Zapis na Towar

Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy

Umożliwienie subskrypcji Newslettera

Wysłanie prośby o ocenę sklepu

 

Dane Tożsamości

 

Zawarcie i wykonanie umowy

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach

 

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Konta

Niezbędność́ przetwarzania do wykonania umowy

Ciążący na nas obowiązek prawny

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sprzedawcy oraz jego Sklepowi internetowemu (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Sklepu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych

Dane Konta

Dane Użytkowania

Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki

Przekazanie Klientowi wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o produktach, zamówieniach dokonanych przez Klienta lub problemów technicznych na Stronie

Dane Kontaktowe

Dane Tożsamości

Podjęcie działań przed zawarciem umowy

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

Przekazanie danych do innych podmiotów prowadzących witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje, do których linki zewnętrzne znajdują się na naszej stronie Internetowej

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki

 1. Szanowni Klienci, chodź podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich przekazanie jest niezbędne do zarejestrowania indywidualnego konta oraz dokonania zamówienia

 2. Jednym z naszych sposobów przetwarzania danych osobowych jest profilowanie. Korzystając z Państwa danych tożsamości, kontaktowych, technicznych, użytkowania oraz konta, tworzymy profile preferencji naszych klientów. Dzięki temu możemy dostosować nasze usługi i treści do Państwa potrzeb i zdecydować, które z naszych usług będą dla Państwa najbardziej odpowiednie”

 

§ 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

 

 1. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, takim jak operatorzy płatności, firmy kurierskie, księgowe, dostawcy usług informatycznych (takie jak hosting i cloud computing), platformy społecznościowe oraz organom państwowym, takim jak Urząd Skarbowy i inne organy władzy publicznej w Polsce, w celach określonych w poprzednim paragrafie w tym:

 • Operator Alsendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu zrealizowania zamówienia

 • Operator In Post S.A. z siedzibą w Krakowie w celu zrealizowania zamówienia

 • system Imoje – jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, REGON 271514909, wówczas Imoje jest administratorem danych osobowych Klienta;

 • Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii w celu:

- mierzenia ruchu na stronach internetowych,

- prowadzenia statystyk oraz raportowania ,

- klienta, mierzenia jego aktywności,

- tworzenia kampanii reklamowych,

- zarządzania kampaniami reklamowymi

- prowadzeniem statystyk kampanii reklamowych

 • Meta Platforms Ireland Ltd. Z siedzibą w Irlandii w celu rozpropagowania Sklepu Internetowego https://loveus.pl/ za pomocą platformy Facebook

 • Meta Platforms Ireland Ltd. Z siedzibą w Irlandii w celu rozpropagowania Sklepu Internetowego https://loveus.pl/ za pomocą platformy Instagram

 1. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Naszym dostawcom zabraniamy wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w celach własnych i pozwalamy na ich przetwarzanie wyłącznie w ściśle określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami

 2. Ze względu na korzystanie z usług innych dostawców, na przykład w zakresie wsparcia teleinformatycznego, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Ponadto, w przypadku składania zamówienia z dostawą do kraju niebędącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Państwa dane osobowe są przekazywane poza ten obszar. W takich sytuacjach zapewniamy ochronę danych na co najmniej jednym z poniższych sposobów

 • stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej.

 • • przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronnę danych osobowych,

 

§ 6. Bezpieczeństwo danych

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się z pełnym przestrzeganiem zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa. Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę Państwa danych przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem, manipulacją lub nieautoryzowanym ujawnieniem. Dostęp do Państwa danych jest ograniczany i udzielany tylko pracownikom, agentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim, którzy potrzebują tych danych w ramach naszej działalności gospodarczej. Wszystkie te podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązane do zachowania poufności

W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych, Sprzedawca wprowadzi stosowne procedury postępowania. Jesteśmy również zobowiązani, zgodnie z obowiązującym prawem, do powiadomienia Państwa oraz właściwego organu nadzoru o takim naruszeniu danych.

 

§ 7. Czas przetwarzania danych

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, co obejmuje czas potrzebny do zrealizowania zamówienia i prowadzenia konta Klienta. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy konieczne jest przechowywanie danych przez dłuższy okres ze względu na obowiązki prawne, księgowe lub raportowe, a także w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celach rachunkowych oraz podatkowych będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 3. W określonych sytuacjach mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami § 9

 4. W pewnych przypadkach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe, co oznacza, że dane te zostaną przekształcone w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, i wykorzystywać je w celach badawczych i statystycznych. W takim przypadku przechowujemy takie dane przez czas nieokreślony, nie mając obowiązku informowania Państwa o tym procesie.

 

§ 8. Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 

Nasi Klienci zgodnie z wytycznymi RODO zawsze mają prawo do:

·         żądania dostępu do Swoich danych osobowych

·         żądania sprostowania swoich danych osobowych

·         żądania usunięcia swoich danych osobowych

·         żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·         żądania przenoszenia danych osobowych,

Co to oznacza? Już Ci wszystko wyjaśniam

 • Zawsze masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe wysyłając odpowiednie informacje na adres sklep@loveus.pl. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki: Moje Konto.

 • W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto w sklepie internetowym a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 • W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta w sklepie internetowym a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

 • Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie, postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 • Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego administratora. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres.

 • W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: loveus@gmail.com.

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§ 10. Końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.

 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w punkcie 2. Słownika niniejszej Polityki prywatności.

 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: sklep@loveus.pl gmail.com lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie w zakładce „Kontakt”.